2016/01/11

BOOKTUBERS: RECOMENDACIÓN DE LIBROS EN YOU TUBE

O fenómeno booktuber está arrasando nas comunidades lectoras. Como podedes deducir do seu nome, trátase de compartir as paixóns lectoras a través dun canal de You tube. En fin , nova nova forma de reseñar un libro para a que só se necesita unha webcam/video, unha conexión a internet e un pouco de labia. O booktubers soen utilizar booktags, etiquetas que se pasan uns a outros, a modo de desafío e/ou xogo, e que relacionan uns libros con outros e con outros vídeos.
Agardamos a que os Papalibros, en breve, se animen a este tipo de reseñas.
Velaí as recomendacións que Nubes baixo ti nos manda dende Ourense. Unha boa forma de comenzar o ano, Felices lecturas!!